Chính sách thanh toán

– Thanh toán bằng tiền mặt: 285 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP. HCM

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) Chi nhánh Quận 11

STK: 19034235195014

CTK: PHAN NHẬT UYÊN NHI

– Số điện thoại mua hàng + mã đơn hàng.

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng.

Công ty khi nhận được thanh toán sẽ xuất hóa đơn hoặc chứng từ gởi qua mail cho khách hàng trong quá trình mua hàng.