Tẩy tế bào chết Extra Brightening Treatment Lotion

1.728.000

Tẩy tế bào chết Extra Brightening Treatment Lotion 50 ml

Tẩy tế bào chết Extra Brightening Treatment Lotion có thành phần gồm Axit Glycolic (AHA Alpha Hydroxy Acid), Axit Salicylic (BHA Beta Hydroxy Acid)

Extra Brightening Treatment Lotion Blanc dé Blanc

Công dụng

» Loại bỏ tế bào chết và kích thích tái tạo tế bào

» Chống khuẩn và chống viêm

» Kích thích sản xuất collagen

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section